+1 امتیاز
173 نمایش
توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

تابع SUM چند عدد رو با هم جمع می‌کنه بدون هیچ شرطی اما تابع SUMIF چند عدد رو با بررسی یه شرط خاص جمع می‌کنه.
مثلاً اعداد منفی یک آرایه، یا اعداد یک آرایه که از ۱۰ بزرگ‌تر هستن یا ...

توسط programmer (12.8k امتیاز)
انتخاب شده توسط prodo
...