توجه: در صورت مشاهده‌ی تخلف برای کسب امتیاز بیشتر (مانند ساخت چندین حساب کاربری برای رای دادن، استفاده از دیدگاه‌های بی‌اهمیت مانند تشکر و سلام و ... برای افزایش امتیاز و مواردی از این دست) کاربر مورد نظر در آن ماه از سیستم پاداش حذف می‌شود.
این وب‌سایت زیرمجموعه‌ای از وب‌سایت‌های پرسش و پاسخ فارسی است. در این وب‌سایت پرسش‌های مربوط به برنامه‌های کاربردی میکروسافت آفیس پاسخ داده می‌شود.
با شرکت در این مجموعه توسط پاسخ به پرسش‌های دیگران یا طرح پرسش‌های خود، یا تصحیح مطالب دیگران توسط دیدگاه‌ها، به گسترش فرهنگ همکاری‌های آن‌لاین کمک نمایید.
همچنین با شرکت در بحث‌ها و کسب امتیاز از امکانات و جوایزی که به مرور به کاربران برتر اهدا می‌شود، برخوردار گردید.
پرسش و پاسخ فارسی

تابع FIND در اکسل در چه حالت‌هایی تولید خطا می‌کنه؟

0 امتیاز
128 نمایش پرسیده شده شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط prodo (7,935 امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

در صورتی که متن اول در متن دوم پیدا نشه اخطار #VALUE! تولید می‌شه

=FIND("hello", "Hello World") ==> #VALUE!

چون h کوچک نوشته شده متن اول در متن دوم وجود نداره

در صورتی که پارامتر سوم مقداری کمتر از ۱ یا بزرگ‌تر از طول متن دوم داشته باشه اخطار #VALUE! تولید می‌شه

=FIND("Hello", "Hello World", 0) ==> #VALUE!
=FIND("Hello", "Hello World", 12) ==> #VALUE!

اگر پارامتر سوم مقدار غیرعددی باشه اخطار #VALUE! تولید می‌شه

=FIND("Hello", "Hello World", "x") ==> #VALUE!

در صورتی که هر کدام از پارامترها یک مقدار به صورت نام تعریف نشده داشته باشن اخطار #NAME? تولید می‌شه

=FIND(x, A2) ==> #NAME?
=FIND(A1, x) ==> #NAME?
=FIND(A1, A2, x) ==> #NAME?
پاسخ داده شده یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط programmer (12,773 امتیاز)
...