توجه: در صورت مشاهده‌ی تخلف برای کسب امتیاز بیشتر (مانند ساخت چندین حساب کاربری برای رای دادن، استفاده از دیدگاه‌های بی‌اهمیت مانند تشکر و سلام و ... برای افزایش امتیاز و مواردی از این دست) کاربر مورد نظر در آن ماه از سیستم پاداش حذف می‌شود.

کاربر prodo

عضو برای: 50 سال
نوع: ادمین
دسترسی‌های خاص: امتیازدهی به پرسش‌ها
امتیازدهی به پاسخ‌ها
کاهش امتیاز ارسال‌ها
تغییر شاخه‌ی همه‌ی پرسش‌ها
ویرایش همه‌ی پرسش‌ها
ویرایش همه‌ی پاسخ‌ها
ویرایش همه‌ی دیدگاه‌ها
ویرایش ارسال به صورت مخفی
بستن همه‌ی پرسش‌ها
انتخاب پاسخ برای همه‌ی پرسش‌ها
دیدن IP های ارسال‌های بی‌نام
نمایش این که چه کسی رای داده یا پرچم زده است
تایید یا رد ارسال‌ها
نمایش یا مخفی کردن همه‌ی ارسال‌ها
حذف ارسال‌های مخفی
امتیاز به دیدگاه
نمایش بازبینی‌های ارسال
[profile/permit_close_poll]
[profile/permit_delete_poll]
نمایش ویرایش‌های قفل شده
ساخت امضای شخصی
ویرایش همه‌ی امضاها

فعالیت توسط prodo

امتیاز: 7,935 امتیاز (رتبه #2)
پرسش‌ها: 1,017 (703 با انتخاب بهترین پاسخ)
پاسخ‌ها: 314 (213 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه‌ها: 259
امتیاز روی: 138 پرسش, 704 پاسخ
اعطا کرده: 841 افزایش امتیاز, ۱ کاهش امتیاز
دریافت کرده: 533 افزایش امتیاز, 0 کاهش امتیاز

عناوین

برنز

پرسنده x 1
پاسخ‌دهنده x 1
دیدگاه‌گذار x 1
امتیازگذار x 1
دوست‌داشتنی x 1
خوش‌ذوق x 1
قدرشناس x 1
کلوب ۱۰۰ تایی x 1
مدال‌آور x 1
ویرایش‌گر x 1
خواننده x 1
موقوف x 1
بازدیدکننده x 1
دوست x 1
پرسش مورد توجه x 854

نقره

پرسشگر x 1
مدرس x 1
مشتاق به امتیازدهی x 1
محبوب x 1
خردمند x 1
مودب x 1
کلوب ۱،۰۰۰ تایی x 1
خواننده‌ی مشتاق x 1
ویرایش‌گر کپی x 1
حاشیه‌نویس x 1
پرسش بسیار مورد توجه x 571
دوست صمیمی x 1
همکار x 1

طلا

محقق x 1
بسیار حرفه‌ای x 1
محترم x 1
استاد x 1
خواننده‌ی فداکار x 1
امتیازگذار فداکار x 1
پرسش معروف x 273
یار غار x 1
سردبیر x 1
...