0 امتیاز
7 نمایش

چطور می‌تونم پایین صفحات پرینت به صورت پاورقی بنویسم صفحه‌ی ۱، صفحه‌ی ۲ و ...؟

توسط prodo (8.1k امتیاز)

پاسخ شما

Preview

نام نمایشی شما (اختیاری):
حریم: آدرس ایمیل شما تنها برای فرستادن اخبار این موضوع استفاده می‌شود.
...