0 امتیاز
346 نمایش

در یک سلول که نوشته فارسی و انگلیسی دارم می تونم برای هر کدام فونت دلخواه انتخاب کنم؟

توسط
ویرایش شده توسط prodo

1 پاسخ

0 امتیاز

ببرش توی محیط ورد با دو فونت مجزا ثبتش کن بعد دوباره بیارش توی اکسل

توسط
...