0 امتیاز
59 نمایش

درود
هنگام تایپ شعر در جدول، هنگام استفاده از Shift+Enter و پر شدن سطر، یک نیم‌خط اضافه در ابتدای بعضی از کلمات ظاهر می‌شود که حذف شدنی نیست. وقتی سطر را به حالت عادی برمی‌گردانم، آن خطوط اضافه از بین می‌روند. بفرمایید چکار کنم که همراه Shift+Enter این خطوط اضافه به کلمات نچسبند؟
سپاس بیکران

وابسته به یک پاسخ به دلیل: در ورد enter خالی با shift enter چه فرقی داره؟
توسط

پاسخ شما

Preview

نام نمایشی شما (اختیاری):
حریم: آدرس ایمیل شما تنها برای فرستادن اخبار این موضوع استفاده می‌شود.
...