0 امتیاز
238 نمایش

اگر چندین صفحه داشته باشیم و بخواهیم در یک ستون بخصوص اعدادی را مثلا از15 تا 19/5 به صورت شانسی وارد کند طوری که تکراری نباشد باید چکار کنیم؟

توسط
0

۱- منظور اکسل هست؟
۲- اعداد چه ربطی به صفحات داره؟
۳- تعداد اعداد مشخصه؟

پاسخ شما

Preview

نام نمایشی شما (اختیاری):
حریم: آدرس ایمیل شما تنها برای فرستادن اخبار این موضوع استفاده می‌شود.
...