0 امتیاز
189 نمایش

در اکسل چطور می‌شه آخرین مکانی رو که یک متن در متن دیگه تکرار شده به دست آورد؟ مثلاً در متن زیر

abcdefabcdefabcdef

آخرین abc در مکان ۱۳ تکرار شده

توسط prodo (8.2k امتیاز)

پاسخ شما

Preview

نام نمایشی شما (اختیاری):
حریم: آدرس ایمیل شما تنها برای فرستادن اخبار این موضوع استفاده می‌شود.
...