0 امتیاز
173 نمایش

بعد از استفاده از STANDARDIZE دیگه داده ها نرمال هستند؟ یعنی دیگه نیازی به لگاریتم یا معکوس کردن نیست؟

توسط
ویرایش شده توسط prodo

پاسخ شما

Preview

نام نمایشی شما (اختیاری):
حریم: آدرس ایمیل شما تنها برای فرستادن اخبار این موضوع استفاده می‌شود.
...