0 امتیاز
125 نمایش

در ورد وقتی یک جدول ساده n در n داریم افزودن یک سطر یا ستون طبیعی عمل می‌کنه.
اما در صورتی که طراحی کرده باشیم و مثلاً در قسمت‌هایی از جدول چند خانه رو حذف یا ادغام کرده باشیم جدول پیچیده‌ای به وجود می‌آد.
در این حالت افزودن یک سطر یا ستون کارهای عجیبی انجام می‌ده. فرمول کاری که انجام می‌ده و قاعده‌ش چی هست؟

توسط prodo (8.2k امتیاز)

پاسخ شما

Preview

نام نمایشی شما (اختیاری):
حریم: آدرس ایمیل شما تنها برای فرستادن اخبار این موضوع استفاده می‌شود.
...