+1 امتیاز
7.7k نمایش

چطور می‌تونم در اکسل یک سطر یا ستون رو با استفاده از صفحه کلید به طور کامل انتخاب کنم؟

توسط programmer (12.8k امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

برای انتخاب سطر از کلید ترکیبی shift + space استفاده کنین
برای انتخاب ستون از کلید ترکیبی ctrl + space استفاده کنین

توسط prodo (8.2k امتیاز)
انتخاب شده توسط programmer
...