+1 امتیاز
1.3k نمایش
توسط programmer (12.8k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

فرض کنیم در یک سطر داده‌های a1 تا an وجود داشته باشن. وقتی از یه فرمت شرطی همراه با percent استفاده می‌کنیم ابتدا ماکزیمم و می‌نیمم این اعداد محاسبه می‌شه و بعد اعداد بنا به بازه‌های درصدی علامت‌گذاری می‌شن.

مثال

1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4

فرض کنیم این اعداد رو با فرمت شرطی IconSet چهاررنگی (سبز، زرد، قرمز و سیاه) علامت‌گذاری کردیم و بازه‌ها رو هم ۲۵ درصدی گرفتیم (percent).
در این حالت ایتدا

min = 1
max = 4
if (x >= 75 percent of (4-1)) --> سبز
else if (x >= ۵۰ percent of (4-1)) --> زرد
else if (x >= 75 percent of (4-1)) --> قرمز
else --> سیاه

اما در حالتی که از percentile با همین فرمت شرطی استفاده کنیم معنای دیگه‌ای داره. در این حالت اکسل ابتدا داده‌ها رو به صورت مرتب در نظر می‌گیره و بعد ۲۵ درصد اول داده‌ها رو با رنگ اول، ۲۵ درصد دوم رو با رنگ دوم، ۲۵ درصد سوم رو با رنگ سوم و ۲۵ درصد چهارم رو با رنگ چهارم نشون می‌ده

مثال

1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4
توسط prodo (8.2k امتیاز)
...