0 امتیاز
159 نمایش

در یک برگه‌ی اکسل داده‌هایی دارم و می‌خوام داده‌های برگه‌ی دوم رو بر مبنای داده‌های برگه‌ی اول تولید کنم. چطور فرمول رو بر حسب داده‌های برگه‌ی اول در برگه‌ی دوم بنویسم؟

توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

برای ارجاع به سلول‌های یک برگه‌ی دیگه از اسم برگه در ابتدای نام سلول استفاده کنید. مثلاً

=SUM(Sheet1!A1:A10)
توسط programmer (12.8k امتیاز)
انتخاب شده توسط prodo
...