0 امتیاز
3.8k نمایش

در اکسل یک سطر از داده‌ها دارم. می‌خوام تعداد داده‌هایی از سطر رو بشمرم که در محدوده‌ی خاصی مثل ۱۰ تا ۲۰ هستند. این کار ممکنه؟

توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

استفاده از تابع COUNTIFS این کار و ممکن می‌کنه. با یک مثال:
فرض کنید داده‌ها در سطر A قرار دارند

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

استفاده از فرمول COUNTIFS(A1:A10,"<6", A1:A10,">2") اعداد کمتر از ۶ و بزرگ‌تر از ۲ رو می‌شماره

توسط programmer (12.8k امتیاز)
انتخاب شده توسط prodo
...