0 امتیاز
6.3k نمایش

در اکسل در دو سلول دو رشته دارم. چطور می‌تونم در یک سلول سوم حاصل الحاق این دو رشته به همدیگه رو قرار بدم؟

توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

خیلی ساده از عملگر & استفاده کنید
مثلاً با فرض این که این دو رشته در سلول‌های A1 و A2 هستند

=A1&A2
توسط programmer (12.8k امتیاز)
انتخاب شده توسط prodo
...