0 امتیاز
254 نمایش
توسط programmer (12.8k امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

این تابع مشخص می‌کنه که پارامتر اول از پارامتر دوم بزرگ‌تر یا مساوی هست یا نه و یک مقدار ۰ برای «خیر» و ۱ برای «بلی» برمی‌گردونه. پارامتر دوم اختیاری هست و در صورتی که وارد نشه صفر در نظر گرفته می‌شه

=GESTEP(1, 2) --> 0
=GESTEP(1) --> 1
=GESTEP(-2) --> 0
توسط prodo (8.2k امتیاز)
انتخاب شده توسط programmer
0

همچی تابعی چرا وجود داره؟ خب می‌شه از >= استفاده کرد

=1>2

این که راحت‌تر و خواناتره که

+1

اول این که این عبارت TRUE یا FALSE برمی‌گردونه ولی ممکنه شما صفر یا یک نیاز داشته باشین که تابع GESTEP مستقیماً بهتون می‌ده.
دوم این که استفاده از عملگر >= یه اشکالی که داره اینه که عبارتی به شکل a>=2 هم تولید جواب TRUE می‌کنه چون مقدار کاراکتر رو در نظر می‌گیره در صورتی که تابع GESTEP فقط اعداد رو در نظر می‌گیره و در این مواقع اخطار تولید می‌کنه

...