0 امتیاز
247 نمایش
توسط prodo (8.2k امتیاز)
ویرایش شده توسط prodo

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

به راحتی از علامت & استفاده کنید

=A1&B1
="Hi "&A1
=1&" One"
توسط programmer (12.8k امتیاز)
انتخاب شده توسط prodo
...