+1 امتیاز
3.0k نمایش

چطور می‌شه در اکسل یک رشته رو به صورت برعکس بنویسم؟ مثلاً برعکس رشته‌ی abcd می‌شه dcba. این رشته‌ها رو باید از یک سلول اکسل بخونیم

توسط prodo (8.2k امتیاز)

2 پاسخ

+1 امتیاز

با سلام
کافی است ماجول زیر را بنویسید

Sub ReverseText()
'Updateby20131128
Dim Rng As Range
Dim WorkRng As Range
On Error Resume Next
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
For Each Rng In WorkRng
  xValue = Rng.Value
  xLen = VBA.Len(xValue)
  xOut = ""
  For i = 1 To xLen
    getChar = VBA.Right(xValue, 1)
    xValue = VBA.Left(xValue, xLen - i)
    xOut = xOut & getChar
  Next
  Rng.Value = xOut
Next
End Sub
توسط
ویرایش شده توسط prodo
+1 امتیاز
توسط
ویرایش شده توسط prodo
...