+1 امتیاز
217 نمایش

در اکسل می‌خوام همه‌ی جاهایی که در یک رشته‌ی خاص یک زیر رشته تکرار شده با یک زیررشته‌ی دیگه عوض کنم. مثلاً در رشته‌ی abcdabcd اگه همه‌ی مکان‌هایی که زیررشته‌ی cd وجود داره با xx عوض کنیم می‌شه abxxabxx

توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

توسط تابع SUBSTITUTE می‌تونین یک زیررشته رو با رشته‌ی مورد نظر خودتون عوض کنین. این تابع ۴ پارامتر می‌گیره
پارامتر اول رشته‌ی اصلی
پارامتر دوم رشته‌ی جستجو شده در رشته‌ی اصلی
پارامتر سوم رشته‌ی جایگزینی با زیررشته‌ی پیدا شده
پارامتر چهارم تعداد جایگزینی‌ها (این پارامتر اختیاری هست و اگه استفاده نشه به معنی جایگزینی همه‌ی زیررشته‌های موجود هست)

SUBSTITUTE("abcdabcda", "a", "x") --> "xbcdxbcdx"
SUBSTITUTE("abcdabcda", "ab", "x", 1) --> "xcdabcda"
توسط programmer (12.8k امتیاز)
...