+1 امتیاز
457 نمایش

در اکسل در یک سلول یک رشته داریم. چطور می‌شه یک قسمت از اون رو جدا کرد؟ مثلاً متنی به شکل abcdefgh شامل زیررشته‌ی cde هست که از مکان سوم تا پنجم قرار داره

توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

برای این کار سه تابع وجود داره
MID که سه پارامتر می‌گیره. پارامتر اول رشته‌ی اصلی، پارامتر دوم مکان شروع زیررشته و پارامتر سوم تعداد کاراکترهای زیررشته
LEFT که دو پارامتر می‌گیره. پارامتر اول متن مورد نظر و پارامتر دوم تعداد کاراکترها. این تابع از ابتدای رشته به تعداد کاراکترهای خواسته شده جدا می‌کنه
RIGHT که دو پارامتر می‌گیره. پارامتر اول متن اصلی و پارامتر دوم تعداد کاراکترها. این تابع از انتهای رشته به تعداد کاراکتر خواسته شده یک زیررشته جدا می‌کنه

MID("hello", 2,2) --> el
LEFT("hello", 2) --> he
RIGHT("hello", 3) --> llo
توسط programmer (12.8k امتیاز)
...