+1 امتیاز
416 نمایش
توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

برای این کار از تابع CHAR همراه با مقدار مورد نظر استفاده کنید. مقدار رو می‌شه ثابت داد یا از سلول اکسل گرفت

CHAR(123) --> {
CHAR(A1)
توسط programmer (12.8k امتیاز)
...