+1 امتیاز
2.3k نمایش

در اکسل می‌شه با یه دستور بیش از دو رشته رو به هم متصل کرد؟

توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

برای این کار از تابع CONCATENATE استفاده می‌شه که حداقل یک پارامتر می‌گیره ولی می‌تونه به تعداد دلخواه پارامتر متنی بگیره
مثال

CONCATENATE("ab","cd","ef") --> "abcdef"
CONCATENATE("abcd") --> "abcd"
CONCATENATE(A1, "-", A2)
توسط programmer (12.8k امتیاز)
...