+1 امتیاز
6.5k نمایش

در اکسل کلید ترکیبی درج تاریخ جاری در یک سلول اکسل چی هست؟

توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

برای این کار از کلید ترکیبی Ctrl + ; استفاده کنید

توسط programmer (12.8k امتیاز)
0

نمی‌شه فرمت تاریخ وارد شده رو مشخص کرد؟

...