+1 امتیاز
5.0k نمایش

در اکسل کلید ترکیبی برای درج زمان جاری در یک سلول یا فرمول چی هست؟

توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

برای این کار از کلید ترکیبی Ctrl + Shift + : استفاده کنید

توسط programmer (12.8k امتیاز)
0

نمی‌شه نوع نمایش زمان رو هم مشخص کرد؟

0

خیلی از درج تاریخ مشکل داشتم با فرمایش بالا رفع شد

...