0 امتیاز
499 نمایش

در اکسل برای ایجاد یک سلول جدید کلید ترکیبی تعریف شده؟

توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

با استفاده از کلید ترکیبی Ctrl + Shift + + می‌تونین به تعداد سلول‌های انتخاب شده در یک مکان سلول جدید ایجاد کنید

توسط programmer (12.8k امتیاز)
انتخاب شده توسط prodo
...