+1 امتیاز
1.1k نمایش

در اکسل برای پررنگ کردن متن یک سلول (bold کردن) چه کلید ترکیبی ای وجود داره؟

توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

برای این کار می‌شه از کلید ترکیبی Ctrl + 2 یا Ctrl + B استفاده کرد.
همچنین می‌شه از دنباله کلید زیر استفاده کرد

Alt, H, 1
توسط programmer (12.8k امتیاز)
انتخاب شده توسط prodo
...