0 امتیاز
140 نمایش

در اکسل چطور می‌تونم با استفاده از صفحه کلید نوع داده‌های سلول‌های انتخاب شده رو به عنوان پول انتخاب کنم؟

توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

روش اول

استفاده از کلید ترکیبی Ctrl + Shift + $

روش دوم

استفاده از دنباله‌ی کلید زیر

Alt, H, N

و بعد استفاده از کلیدهای جهت برای رسیدن به گزینه‌ی Currency و در انتها فشردن کلید Enter برای ذخیره‌ی تنظیمات

روش سوم

استفاده از دنباله‌ی کلید زیر

Alt, H, FM, Tab

بعد استفاده از کلیدهای جهت برای رسیدن به گزینه‌ی Currency و در نهایت کلید Enter برای ذخیره‌ی تنظیمات

توسط programmer (12.8k امتیاز)
انتخاب شده توسط prodo
...