0 امتیاز
174 نمایش

در اکسل چطور می‌تونم با استفاده از صفحه کلید نوع داده‌ی سلول انتخاب شده رو به صورت عدد علمی تعیین کنم؟

توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

کلید ترکیبی این کار Ctrl + Shift + ^ هست که می‌شه با دنباله‌ی زیر هم به این هدف رسید

Alt, H, N

و بعد کلید جهت پایین برای رسیدن به گزینه‌ی Scientific
یا یه روش دیگه

Alt, H, FM, tab

و بعد استفاده از کلید جهت برای رسیدن به گزینه‌ی Scientific و در انتها Enter

توسط programmer (12.8k امتیاز)
انتخاب شده توسط prodo
...