+1 امتیاز
179 نمایش
توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

با استفاده از کلید ترکیبی Shift + F11 این کار و بکنین
دنباله‌ی کلید زیر هم همین کار و انجام می‌ده

Alt, H, I, S
توسط programmer (12.8k امتیاز)
انتخاب شده توسط prodo
...