0 امتیاز
89 نمایش
توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

با استفاده از کلید ترکیبی Ctrl + N می‌تونید یک سند جدید باز کنید. با استفاده از دنباله‌ی کلید زیر هم می‌تونین همین کار و انجام بدین

Alt, F, N, L
توسط programmer (12.8k امتیاز)
انتخاب شده توسط prodo
...