0 امتیاز
5.8k نمایش

چطور در اکسل page break ایجاد شده در یک سطر یا ستون خاص رو حذف کنیم؟

توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

۱- یک سطر یا ستون بعد از page break مورد نظر رو انتخاب کنید
۲- به منوی page layout برین
۳- فلش زیر ابزار page break رو در قسمت Page setup کلیک کنید
۴- گزینه‌ی remove page break رو انتخاب کنید

توسط programmer (12.8k امتیاز)
انتخاب شده توسط prodo
...