0 امتیاز
745 نمایش

در ورد وقتی از فرمول‌های جدول استفاده می‌کنیم مجبور به نوشتن فرمول وابسته به سطر یا ستون جاری هستیم؟ مثلاً می‌شه فقط نوشت =SUM(ABOVE) و =SUM(LEFT) و ...؟ یعنی نمی‌شه مثلاً در سطر دوم مجموع سطر اول رو نشون داد؟

توسط programmer (12.8k امتیاز)
بازتگ شده توسط programmer

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

از نام‌گذاری‌های جدول استفاده کنین
سطرها با حروف الفبای انگلیسی، A, B, ... و ستون‌ها با اعداد طبیعی 1, 2, ...
برای مثال برای نمایش جمع سطر اول در سطر دوم، در خانه‌ای از سطر دوم بنویسین

=SUM(A1:A5)

یعنی سطر اول خانه‌های ۱ تا ۵

توسط prodo (8.2k امتیاز)
انتخاب شده توسط programmer
...