0 امتیاز
466 نمایش

در ورد چطور می‌تونم مجموع قسمت دلخواهی از جدول رو توسط فرمول SUM محاسبه کنم؟

توسط programmer (12.8k امتیاز)
بازتگ شده توسط programmer

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

خانه‌های جدول در ورد مثل جدول‌های اکسل شماره‌گذاری دارن. بنابراین می‌تونین از یک خانه یا یا بازه از خانه‌های جدول در SUM یا توابع دیگه استفاده کنین

=SUM(A1:C3)

که می‌شه مجموع سه خانه‌ی اول سه سطر اول

توسط prodo (8.2k امتیاز)
انتخاب شده توسط programmer
0

در صورتی که جمع من پراکنده باشه چی؟ یک قسمت از جدول با یک قسمت دیگه از جدول که به هم متصل نیست؟ مثلاً خانه‌ی دوم و چهارم یک سطر

+1

تابع SUM و بعضی از توابع دیگه می‌تونن به صورت SUM(set1, set2, ...) استفاده بشن. مثلاً

=SUM(A1:C1, C5)
...