0 امتیاز
254 نمایش
توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ

در صورتی که مقدار وارد شده یک عدد مختلط به شکل a+bi یا a+bj نباشه اخطار #NUME! تولید می‌شه

=IMABS("(1,1)") ==> #NUM!

در صورتی که نام وارد شده یک نام تعریف نشده و نامعلوم در اکسل باشه اخطار #NAME? تولید می‌شه

=IMABS(a) ==> #NAME?
توسط programmer (12.8k امتیاز)
انتخاب شده توسط prodo
...