0 امتیاز
1.7k نمایش

وقتی فایلی را در اکسل پرینت میگیرم قسمت چپ جداول دارای بیرون زدگی خط ها هستند. در اکسل بنده اینطوری هست و بقیه دوستانم مشکلی ندارند.

توسط

2 پاسخ

0 امتیاز

پرینترها دارای پهناهای مختلفی برای چاپ هستند ( که به ستون چاپ پرینتر معروف است ) ، احتمالا ستون چاپگر شما از ستون چاپگر دوستانتان کمتر است و هر چند از یک فایل استفاده میکنید ولی چاپ مختلفی میگیرید.
یا شما باید عرض ستونهای داخل فایل خود را کم کنید تا درون یک کاغذ قابل چاپ باشد و یا باید از تنظیمات page setup و قسمت Fit to برای فایل خود تنظیماتی رو در نظر بگیرید .

توسط misam (30 امتیاز)
0 امتیاز

با سلام سایزش رو A4 انتخاب کنید

توسط
...