0 امتیاز
350 نمایش

میخواهم از if استفاده کنم
اگر (زمان ورود=j) بزرگتر از( زمان پایان=f) بود (زمان ورود=j) را در(زمان شروع خدمت=h) قرار بدهد ولی اگر (زمان ورود=j) کوچکتر از (زمان پایان=f) بود (زمان پایان=f) را در (زمان شروع=h) خدمت قرار بدهد.

توسط
ویرایش شده توسط prodo

3 پاسخ

0 امتیاز

(if(J>F;h=J;h=F=

توسط
0 امتیاز

تابع If از سه ورودی تشکیل شده :
ورودی نخست : عبارت شرطیه( عبارات شرطی یعنی چیزی با چیزی مقایسه شود و پس از انجام مقایسه یا پاسخ ما درست (True) می شود و یا نادرست هست (False).
ورودی دوم : هر فرمول یا محاسبه ( true)
ورودی سوم : مانند ورودی دوم (false)
برای انجام فرمول نویسی ابتدا داخل سلولی که میخواهیم پاسخ دریافت کنیم علامت مساوی قرار میدیم تا فرمول نویسی آغاز بشه سپس تابع IF رو تایپ میکنیم
حالا عبارت شرطی (J>F) را میزنیم سپس ورودی دوم یعنی رویدادی که قراره اتفاق بیفته (true ) را مینویسیم ( J )
برای ورودی سوم ( false ) رویدادی که اگر در ورودی دوم اتفاق نیفتاد رو میزنیم ( f )
در نهایت enter را میزنیم تا پاسخ رو تماشا کنیم

توسط
0 امتیاز

تابع IFS همان تابع شرط تو درتو کار شما را حل میکند

توسط
...