+1 امتیاز
1.1k نمایش

در اکسل چگونه میتوان تاریخ ستون های یک جدول را به طور اتوماتیک درج کرد
به طوری که وقتی به ستون بعدی رفتی تاریخ به طور خودکار در بالای ستون درج شود

توسط
ویرایش شده توسط prodo
0

سئوال مبهم است

1 پاسخ

0 امتیاز

از فرمول Today استفاده کنید.

پیش توسط
...