0 امتیاز
133 نمایش
توسط
ویرایش شده توسط prodo

1 پاسخ

0 امتیاز

وارد سل مورد نظر شوید
روی سل راست کلیک کرده و گزینه format cels را انتخاب کنید.
روی زبانه alignment کلیک کنید.
در باکس زیر گزینه ی orientation ، با استفاده ازموس ، سمت مورد نظر خود را انتخاب کنید.

توسط
...