0 امتیاز
42 نمایش

سوال من اینه که چطوری می‌شه یه یا چند عدد یا متن متغیر که غالبا نتیجه یک فرمول هستند را در سلول‌های کناری به طور خودکار ثابت کرد.
مثلا شما از ادغام چند سلول نتیجه‌ای را به دست میارین که ممکنه با تغییر هر یک از اجزاء سلول‌های مرجع، نتیجه فرمول شما هم عوض بشه. در صورتی که نخواین نتیجه در سلول مقصد عوض بشه. قطعا به روش دستی با کپی و پیست به صورت فقط مقدار این کار امکان‌پذیره اما آیا این کار را می‌شه به صورت اتوماتیک انجام داد؟

توسط
ویرایش شده توسط prodo

پاسخ شما

Preview

نام نمایشی شما (اختیاری):
حریم: آدرس ایمیل شما تنها برای فرستادن اخبار این موضوع استفاده می‌شود.
...