0 امتیاز
532 نمایش

سوال من اینه که چطوری می‌شه یه یا چند عدد یا متن متغیر که غالبا نتیجه یک فرمول هستند را در سلول‌های کناری به طور خودکار ثابت کرد.
مثلا شما از ادغام چند سلول نتیجه‌ای را به دست میارین که ممکنه با تغییر هر یک از اجزاء سلول‌های مرجع، نتیجه فرمول شما هم عوض بشه. در صورتی که نخواین نتیجه در سلول مقصد عوض بشه. قطعا به روش دستی با کپی و پیست به صورت فقط مقدار این کار امکان‌پذیره اما آیا این کار را می‌شه به صورت اتوماتیک انجام داد؟

توسط
ویرایش شده توسط prodo

1 پاسخ

0 امتیاز

The Excel FIXED function converts a number to text with fixed number of decimals, rounding as needed with the given number of decimals.
GB WhatsApp

توسط kossmoss (3 امتیاز)
...