0 امتیاز
41 نمایش

سلام دوستان

ما 2 صفحه داریم . sheet 1 sheet 2

در sheet 2 یک سلول مقدار 2 قرار دارد م.

در sheet 1 مقدار 10

میخواهم عدد 2 از مقدار 10 کم شود و مقدار 8 جایگزین 10 شود . ( سلول sheet1 ) بدون فرمول باشد .
که کاربر دیگر بتواند تغییر دهد )

توسط
ویرایش شده توسط prodo

پاسخ شما

Preview

نام نمایشی شما (اختیاری):
حریم: آدرس ایمیل شما تنها برای فرستادن اخبار این موضوع استفاده می‌شود.
...