0 امتیاز
60 نمایش

من فرمولی لازم دارم که برای یک ستون اکسل به شرح زیر باشد:
1- حتما30 کاراکتر در این سلول‌های ستون اکسل ثبت شود.
2- شروع کاراکتر با عدد صفر باشد.
3- در ادامه می‌توان هم عدد و هم حرف فارسی و هم لاتین ثبت شود.
۴- اگر شرح ثبت شده در سلول‌ها کمتر از سی کاراکتر بود به صورت خودکار انتهای شرح نیز عدد صفر ثبت شود.
مثال درج عبارت (حقوق مهرماه 97) در ستون d اکسل به شرح زیر در بیاد (عبارت حقوق مهرماه 97برابر با 13 کاراکتر یک صفر ابتدای آن و 16 صفر انتهای ان ثبت شود جمعا 30 کاراکتر
0حقوق مهرماه 000000000000000097

توسط
ویرایش شده توسط prodo

پاسخ شما

Preview

نام نمایشی شما (اختیاری):
حریم: آدرس ایمیل شما تنها برای فرستادن اخبار این موضوع استفاده می‌شود.
...