0 امتیاز
3.4k نمایش

در ورد چطور می‌شه به سرعت چند سطر یا ستون به جدول اضافه کرد؟

توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

۱- اول چند سطر یا ستون رو انتخاب کنین
۲- کلیک راست کنین روی سطرها یا ستون‌های انتخاب شده
۳- گزینه‌ی Insert و بعد گزینه‌ي مورد نظر رو انتخاب کنین.
در این صورت به تعداد سطرها یا ستون‌های انتخابی به جدول اضافه می‌شه.

توسط programmer (12.8k امتیاز)
0

خب این که وقتی هست که این تعداد سطر از اول در جدول وجود داشته باشه. وقتی این تعداد وجود نداره چی؟ راهی نیست که یک عدد مشخص بگیره و اضافه کنه؟

...