0 امتیاز
253 نمایش

چطور می‌شه رو تصویر مطلب نوشت مثل حالتی که روی شکل‌های ورد می‌شه؟

توسط programmer (12.8k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

می‌شه با استفاده از فرم Layout تصویر رو به پشت متن برد
می‌شه روی تصویر یک Textbox قرار داد و داخل اوون متن رو نوشت

توسط prodo (8.2k امتیاز)
...