0 امتیاز
22 نمایش

وقتی یک سلول رو که شامل یک فرمول هست انتخاب می‌کنیم و کپی می‌کنیم، کل فرمول کپی می‌شه و در سلول بعدی فرمول درج می‌شه. چطور فقط مقدار نهایی فرمول قرار گرفته در اون سلول رو کپی کنیم و نه فرمول رو؟

توسط prodo (8.2k امتیاز)

پاسخ شما

Preview

نام نمایشی شما (اختیاری):
حریم: آدرس ایمیل شما تنها برای فرستادن اخبار این موضوع استفاده می‌شود.
...