+1 امتیاز
276 نمایش
توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

برای این کار از تابع FIND استفاده کنید. این تابع ۳ پارامتر می‌گیره
پارامتر اول رشته‌ای که به دنبال اون می‌گردین
پارامتر دوم رشته‌ی اصلی که در اون جستجو می‌کنین
پارامتر سوم مکان شروع جستجو در رشته‌ی اصلی (این پارامتر اختیاری است و در صورتی که بهش مقدار ندین از ابتدای رشته شروع به جستجو می‌کنه)

FIND("a", "abcdefg") --> 1
FIND("a", "abcda", 2) --> 5
توسط programmer (12.8k امتیاز)
...