0 امتیاز
485 نمایش

در یک سلول اکسل یک متن دارم. چطور می‌تونم کاراکتر n ام اون متن رو جدا کنم و در یک سلول دیگه نمایش بدم؟

توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

از تابع MID استفاده کنید که برای جدا کردن یک زیررشته از یک متن استفاده می‌شه. این تابع سه پارامتر می‌گبره
پارامتر اول رشته‌ی اصلی
پارامتر دوم مکان شروع زیررشته
پارامتر سوم تعداد کاراکترها
برای جدا کردن یک کاراکتر پارامتر سوم رو ۱ بدین

MID("hello", 2, 1) --> e
توسط programmer (12.8k امتیاز)
...