0 امتیاز
1.2k نمایش

در اکسل می‌شه بررسی کرد دو رشته که در دو سلول اکسل قرار دارند با هم برابر هستند یا نه؟

توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

برای این کار از تابع EXACT استفاده می‌شه. این تابع دو پارامتر می‌گیره که هر کدوم از نوع متن هست.

EXACT("sa", "SA") --> FALSE
EXACT(A1, A2)
EXACT(A1, "sa")
توسط programmer (12.8k امتیاز)
...