0 امتیاز
413 نمایش

گاهی تابع LEN که برای طول رشته استفاده می‌شه مقدار دقیق رو برنمی‌گردونه. چرا؟

توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

تابع LEN کاراکترهای خالی (space) رو هم در نظر می‌گیره. بررسی کنین ابتدا یا انتهای مقدار داخل سلول کاراکتر space نباشه

توسط programmer (12.8k امتیاز)
انتخاب شده توسط prodo
0

درسته. space در ابتدای رشته دارم. چطور می‌شه این space رو در نظر نگرفت و فقط کاراکترها رو شمرد؟

+1

از فرمول زیر استفاده کنین

=LEN(TRIM(A1))
تغییر رنگ سلول اکسل بنا بر اعتبارسنجی مقدار فیلد کد ملی
...