0 امتیاز
198 نمایش
توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

در صورتی که نام تعریف نشده وارد تابع بشه اخطار #NAME? تولید می‌شه

=CODE(a) ==> #NAME?

در غیر این صورت هر مقداری که وارد این تابع بشه تبدیل به متن شده و مقدار اسکی کاراکتر اول متن تولید می‌شه. بنابراین اخطار خاصی تولید نخواهد شد

توسط programmer (12.8k امتیاز)
...