0 امتیاز
11 نمایش

من قصد دارم تعداد بسیار زیادی داده را که توسط تیم دیگری تایپ شده و در چندین ردیف مجزا قرار گرفته را وارد ردیف خودم نمایم، ولی وقتی عملیات کپی انجام شد، خطایی مبنی بر وجود کاراکتر بیشتر ظاهر نشد؟ در حالی که اگر همان اعداد را تایپ کنم، پیام خطا ظاهر میشود!

توسط
ویرایش شده توسط prodo

پاسخ شما

Preview

نام نمایشی شما (اختیاری):
حریم: آدرس ایمیل شما تنها برای فرستادن اخبار این موضوع استفاده می‌شود.
...